fogorvosi diplomával rendelkezők részére

  • dentoalveoláris sebészet
  • fogszabályozás
  • gyermekfogászat
  • konzerváló fogászat-és fogpótlástan
  • parodontológia